Aplinkosaugos vadyba


APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMA

Bendrovėje nuo 2011 m. įdiegta ir veikia aplinkos apsaugos vadybos sistema (AAVS), atitinkanti tarptautinio aplinkos apsaugos standarto ISO 14001 reikalavimus. ISO 14001 sertifikatas įrodo, kad UAB „Litesko" įdiegta AAVS yra patikrinta pagal geriausios praktikos standartą ir atitinka jo reikalavimus, o kartu įrodo, kad įmonė valdo ir maksimaliai mažina vykdomos veiklos daromą poveikį aplinkai.

Sertifikuota aplinkos apsaugos vadybos sistema užtikrina:

•atitiktį aplinkos apsaugos teisiniams, išorinių organizacijų bei suinteresuotų šalių keliamiems reikalavimams;

•taršos prevenciją;

•nuolatinį aplinkos apsaugos būklės gerinimą įmonėje ir poveikio aplinkai mažinimą.

 

APIE ISO 14001 STANDARTĄ

ISO 14001 – tai pasaulyje geriausiai žinomas Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas, kurio tikslas – padėti organizacijoms, siekiančioms įgyvendinti arba pagerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir tuo būdu pagerinti savo aplinkos apsaugos veiksmingumą.

ISO 14001 atitinka subalansuotos plėtros sampratą ir derinasi su skirtingomis kultūrinėmis, socialinėmis ir organizacinėmis struktūromis bei vadybos sistemomis.

Šiame tarptautiniame standarte apibrėžiami reikalavimai, keliami aplinkos apsaugos vadybos sistemai ir leidžiantys organizacijai sukurti ir įgyvendinti politiką ir tikslus, kuriuose atsižvelgiama į teisinius ir kitus reikalavimus, kuriuos organizacija prisiima, ir informaciją apie reikšmingus aspektus. Jis taikomas tiems aplinkos apsaugos aspektams, kuriuos organizacija gali valdyti ir kuriems ji gali daryti įtaką.

ISO 14001 standartas išleistas 1996 m. (ISO 14001:1996), 2004 metais, peržiūrėjus standarto reikalavimus, buvo patvirtinta nauja standarto versija  (ISO 14001:2004). Šiuo metu galioja naujausi, 2015 metais patvirtinti, standarto reikalavimai ISO 14001:2015.