Kaip sužinoti, ar nesate skolingas arba permokėjęs už šilumą ir karštą vandenį?


Atsiskaitant už mūsų paslaugas, kartais gali pasitaikyti sumokėti daugiau arba mažiau, nei buvo priskaičiuota už sunaudotą šilumą ir karštą vandenį. Tokiu atveju susidaro permoka arba įsiskolinimas.

Sužinoti, ar nesate įsiskolinę arba permokėję už šilumos ir karšto vandens tiekimą, labai paprasta. Tereikia:

1. Susirasti paskutinę „Litesko“ paštu atsiųstą sąskaitą;

2. Peržiūrėti sąskaitos dešinėje, apačioje pateikiamą atsiskaitomojo laikotarpio ataskaitą.

 

I pavyzdys. Už paslaugas permokėta

 

Pirmajame pavyzdyje matome, kaip atrodo atsiskaitomojo laikotarpio ataskaita, kai klientas „Litesko“ yra permokėjęs už paslaugas:

 - Mėnesio pradžios likutis su minuso ženklu rodo, kad praėjusio mėnesio pradžioje klientas „Litesko“ buvo sumokėjęs 328,59 Eur.
 
 - Antroje eilutėje parodyta, kad praėjusį mėnesį klientas papildomai sumokėjo „Litesko“ 10,00 Eur.
 
 - Trečioje eilutėje („Permoka“) pažymėta, kad gavus kliento praėjusio mėnesio mokėjimą iš viso buvo susidariusi 338,59 Eur permoka.
 
 - Ši permoka sumažėjo atskaičiavus ketvirtoje eilutėje („Priskaičiuota“) nurodytą sumą už per mėnesį sunaudotą šilumą ir karštą vandenį - 37,51 Eur.
 
  - Penktoje eilutėje („Likutis mėnesio pabaigai“) matome, kad suma yra su minuso ženklu ir vis dar yra susidariusi permoka - 301,08 Eur.
 
 - Tokiu atveju klientui einamąjį mėnesį papildomai mokėti nereikia („Mokėti iš viso“) - 0,00 Eur.
 
 
 

 

II pavyzdys. Už paslaugas įsiskolinta

 

 
Antrajame pavyzdyje matome, kaip atsiskaitomojo laikotarpio ataskaita atrodys tada, kai klientas dėl kokių nors priežasčių nesumoka už šilumą ir karštą vandenį ir dėl to atsiranda įsiskolinimas, kurį reikės būtinai padengti mokant už paslaugas sekantį mėnesį:
 
- Pirmoji ataskaitos eilutė („Mėnesio pradžios likutis“) rodo, kad praėjusio mėnesio pradžioje klientas turėjo sumokėti 109,54 Eur.
 
 - Antrojoje eilutėje matyti, kad klientui nesumokėjus laiku už suteiktas paslaugas buvo priskaičiuoti delspinigiai 0,39 euro ct.
 
 - Trečioje eilutėje („Sumokėta“) pažymėta, kad klientas praėjusį mėnesį už paslaugas nesumokėjo - 0,00 Eur.
 
 - Ketvirtojoje eilutėje („Skola“) pažymėta, kad už paslaugas klientas yra nesumokėjęs 109,54 Eur.
 
 - Tai reiškia, kad kitą kartą mokant už paslaugas prie už šį mėnesį priskaičiuotos sumos (32,56 Eur) reikės papildomai pridėti 109,54 Eur, kurie buvo įsiskolinti praėjusį mėnesį. Tai yra, reikės mokėti 142,49 Eur, kurie ir nurodyti paskutinėje sąskaitos eilutėje („Mokėti iš viso“).
 
 
 
Paprastai pakanka atsiminti, kad Jūs iki sąskaitoje nurodytos datos turite sumokėti eilutėje „Mokėti iš viso“ pateiktą sumą.