Kaip mokėti už šilumą ir karštą vandenį


Mūsų klientai už jų būstams tiekiamą šilumą ir karštą vandenį atsiskaito kiekvieną mėnesį. Už per praeitą mėnesį sunaudotą šilumą ir karštą vandenį reikia sumokėti iki šio mėnesio paskutinės dienos, kaip nurodyta jums pateiktoje sąskaitoje. Tačiau siūlome mokėjimo neatidėti paskutinei dienai - iškilus problemai, turėsite laiko jos šalinimui.

Norint tvarkingai sumokėti už per praeitą mėnesį sunaudotą šilumą ir karštą vandenį, jums reikia:

1. Išsiaiškinti, kiek karšto vandens sunaudojote per ataskaitinį mėnesį

Kaip sužinoti, kiek karšto vandens sunaudojau?
Kurią dieną ir kokiu tikslumu reikia deklaruoti karšto vandens skaitiklių rodmenis?

2. Išsiaiškinti, ar nesate skolingi arba permokėję už ankstesnius mėnesius

Kaip sužinoti, ar nesu skolingas arba permokėjęs už šilumą ir karštą vandenį?

3. Sumokėti už šildymą ir karštą vandenį pagal „Litesko“ atsiųstą sąskaitą

Kaip ir kur sumokėti už šilumą ir karštą vandenį?