Sutartys


Siūlome pasirašyti šilumos vartojimo  (ar) šilumos pirkimo - pardavimo sutartį, taip pat karšto vandens pirkimo – pardavimo sutartį. 

Jei patalpos ar pastatas nuomojami, tuomet sudarome trišalę sutartį tarp šilumos tiekėjo, patalpų (pastato) savininko bei nuomininko. 

Kol nepasirašytos sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas, galioja Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintas Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas, reglamentuojantis šilumos tiekėjo ir vartotojo tarpusavio santykius, pareigas, teises ir atsakomybę.

Dokumentus, reikalingus sutarties sudarymui, galite pateikti šiais būdais:

  • elektroniniu paštu
„Druskininkų šiluma“  [email protected]
„Telšių šiluma“  [email protected]
„Kelmės šiluma“  [email protected]
„Marijampolės šiluma“    [email protected]
„Biržų šiluma“  [email protected]
  • el. aptarnavimo centre, prisijungus prie savo paskyros
  • atvykus į klientų aptarnavimo padalinius.

Jūsų patogumui, kviečiame pasirašyti sutartis elektroniniu parašu!

  • Sutarties sudarymui reikalingi dokumentai:
  • 1. VĮ Registrų centro Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie patalpos /pastato nuosavybę.
  • 2. Pažyma iš seniūnijos apie bute gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių. Jei yra karšto vandens skaitikliai, pažyma nėra būtina.
  • 3. Įgaliojimas (jeigu sutartį pasirašo įgaliotas asmuo), patvirtintas  notaro.
  • 4. Kontaktiniai duomenys (korespondencijos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas).
  •  
  • Atvykus į klientų aptarnavimo padalinius, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą  - pasą arba asmens tapatybės kortelę. 

 

Tipinės sutarčių formos 

Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis, skirta buitiniams šilumos vartotojams, kai šiluma tiekiama į dalį pastato

Šilumos pirkimo – pardavimo sutartis, skirta buitiniams šilumos vartotojams, kai šiluma tiekiama į atskirą pastatą

Karšto vandens pirkimo – pardavimo sutartis