Energijos vartotojų švietimas


Ekspertų vertinimu, siekiant taupyti energiją, svarbu formuoti atsakingus jos vartojimo įpročius. Tuo tikslu, įgyvendinant Energijos vartojimo efektyvumo įstatymo nuostatas, 2021 m. gegužės  5 d. UAB „Litesko“ su Energetikos ministerija pasirašė naują energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą 2021-2030 metams.

Pagal šį susitarimą Bendrovė vykdo įvairias švietimo veiklas apie energinį efektyvumą, skirtas visiems jos klientams: tiek daugiabučių namų gyventojams, tiek verslo įmonėms, visuomeninėms organizacijoms ar įstaigoms. Tikimasi, kad tai paskatins taupyti šilumos energiją bei būti atsakingais jos vartotojais.

Įgyvendindama susitarimą, aktualią informaciją apie šilumos taupymo būdus Bendrovė skelbia savo interneto svetainėje (rubrikoje "Kaip išleisti mažiau ir gyventi šilčiau"), pristato energijos vartojimo mažinimo galimybes regionų, kuriuose valdo šilumos ūkius, spaudos leidiniuose (2017 m. pranešimai spaudai, 2018 m. pranešimai spaudai, 2019 m. pranešimai spaudai, 2020 m. pranešimai spaudai, 2021 m. pranešimai spaudai, 2022 m. pranešimai spaudai, 2023 m. pranešimai spaudai), informuoja gyventojus apie šilumos vartojimo tendencijas daugiabučiuose namuose, taip pat individualiai konsultuoja pramonės, prekybos ir paslaugų įmones, įstaigas bei kitus savo vartotojus apie svarbiausias energinio taupymo priemones pastatuose. 

Elektroninio aptarnavimo centre Bendrovė teikia duomenis apie šilumos suvartojimą skirtingos techninės būklės daugiabučiuose namuose, taip pat informaciją apie tai, kokių žingsnių galėtų imtis kiekvienas, siekiant sumažinti energijos švaistymą.      

Primename, kad netinkamai veikiant šildymo ar karšto vandens sistemai, taip pat pastebėjus gedimą, reikia pranešti jūsų pastato administratoriui, bendrijos pirmininkui, pastato sistemų prižiūrėtojui ar kitam jūsų pasirinktam atsakingam asmeniui.

 

Žemiau rasite energijos vartojimo daugiabučiuose namuose palyginimą bei energijos taupymo patarimus: 

„Alytaus energija“ 2017 m.2018 m. *

„Biržų šiluma“ 2017 m.2018 m.2019 m.2020 m., 2021 m., 2022 m., 2023 m.

„Druskininkų šiluma“ 2017 m.2018 m.2019 m.2020 m., 2021 m., 2022 m., 2023 m.

„Kelmės šiluma“ 2017 m.2018 m.2019 m.2020 m., 2021 m., 2022 m., 2023 m.

„Marijampolės šiluma“ 2017 m.2018 m.2019 m.2020 m., 2021 m., 2022 m., 2023 m.

„Telšių šiluma“ 2017 m.2018 m.2019 m.2020 m., 2021 m., 2022 m., 2023 m.

„Vilkaviškio šiluma“ 2017 m.2018 m.2019 m. *

 

* UAB „Litesko” veiklą Alytaus savivaldybėje baigė 2019 metais, o Vilkaviškio rajono savivaldybėje- 2020 metais.