Informacija dėl privalomo skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos


Siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugos energetikos srityje sistemos funkcionavimą informuojame klientus, kur kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo.

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnyje yra įtvirtinta privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

  • Energetikos sektoriuje vartotojų (pareiškėjų) ir energetikos įmonių ne teismo tvarka nagrinėja:

    Valstybinė energetikos reguliavimo taryba - dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, mokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje.

    Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl energijos pirkimo – pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, taip pat buitinių vartotojų skundus dėl energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.

    Buitinių vartotojų ir energetikos įmonių ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) nustatyta tvarka. Kitų (ne buitinių) vartotojų ir energetikos įmonių ginčai nagrinėjami ne teismo tvarka pagal Valstybinės energetikos inspekcijos ar Komisijos nustatytas atitinkamų ginčų nagrinėjimo taisykles.

VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA  

AKTUALIOS NUORODOS

Valstybės institucijos Adresas    Interneto svetainė     
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  Verkių g. 25C-1, LT-08223, Vilnius www.regula.lt
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Vilniaus g. 25, LT-01402, Vilnius http://www.vvtat.lt/