Informacija dėl privalomo skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos


Siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugos energetikos srityje sistemos funkcionavimą informuojame klientus, kur kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo.

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2015 11 26 įstatymu Nr. XII-2089 (nuo 2016 01 01) 34 straipsnyje yra įtvirtinta privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

Energetikos sektoriuje privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka nagrinėja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau - VERT) ir Valstybinė energetikos inspekcija (toliau - VEI).

Buitinių vartotojų ir energetikos įmonių ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) nustatyta tvarka. Kitų (ne buitinių) vartotojų ir energetikos įmonių ginčai nagrinėjami ne teismo tvarka pagal Valstybinės energetikos inspekcijos ar Komisijos nustatytas atitinkamų ginčų nagrinėjimo taisykles.

Energetikos įstatymo 34 straipsnio 4 dalyje yra nurodyta, kad VEI išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl:

• energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių;
• energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.

VERT išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus:

• dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją;
• dėl prisijungimo, apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo;
• dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo;
• kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje, nepriskirtus Valstybinei energetikos inspekcijai.

Pagal Energetikos įstatymo 341 straipsnio 1 dalį Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nagrinėja skundus dėl:

• buitinių vartotojų energijos pirkimo – pardavimo sutarčių;
• naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo;
• energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.

VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA  

 

AKTUALIOS NUORODOS

Valstybės institucijos Adresas    Interneto svetainė     
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius www.regula.lt
Valstybinė energetikos inspekcija Mortos g. 10, 03219 Vilnius http://vei.lrv.lt/