Duomenų apsauga


Vykdydama su šilumos energijos vartotojais, tiekėjais sudarytas sutartis ir siekdama įgyvendinti taikomų teisės aktų reikalavimus, UAB „Litesko“ renka ir tvarko šilumos energijos vartotojų bei tiekėjų (fizinių asmenų) asmens duomenis. Bendrovei yra svarbus kiekvieno asmens privatumas. Siekdami užtikrinti atsakingą, teisėtą, skaidrų, sąžiningą asmens duomenų tvarkymą, šioje skiltyje norime supažindinti vartotojus, tiekėjus ir tiekėjų atstovus, kaip yra tvarkomi jų asmens duomenys bei kokias teises turi kiekvienas, kaip duomenų subjektas.