Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas


Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, nurodytas UAB „Litesko” (toliau - Bendrovė) Privatumo pranešime, galite pateikti rašytinį prašymą registruotu paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis skiltyje „Kontaktinė informacija” nurodytais adresais. Prašyme turi būti nurodytas Duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti ir kokią teisę iš nurodytų Privatumo pranešime ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti. 

Siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą, kad kitas asmuo be teisėto pagrindo negautų Jūsų asmens duomenų, pateikiant prašymą prašome patvirtinti savo tapatybę:

• Prašymą teikiant registruotu paštu – pateikti LR teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją;

• Prašymą teikiant elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašyti elektroniniu parašu. 

Gavę Jūsų prašymą jį išnagrinėsime ir atsakymą pateiksime per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Atkreipiame dėmesį, kad atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą bei prašymų skaičių, Bendrovė gali pratęsti atsakymo pateikimo terminą dar dviems mėnesiams.