Informacija tiekėjams


UAB „Vilniaus energija“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 14 straipsnio nuostatomis, yra UAB „Litesko“ įgaliotoji organizacija pirkimo procedūroms atlikti iki pirkimo sutarties sudarymo.

UAB „Litesko“ supaprastintų pirkimų taisyklės
UAB „Litesko“ planuojami pirkimai
UAB „Litesko“ pirkimo procedūrų, pirkimų, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitos

UAB „Litesko“ techninių specifikacijų projektai: