Kitos nuorodos - organizacijos, įstaigos, institucijos


Dėl papildomos informacijos apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones rekomenduojame kreiptis į:

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Naugarduko g. 55A, 03204 Vilnius
tel.: (8 5) 235 6045
faks.: (8 5) 235 6044
info@lsta.lt
www.lsta.lt

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius
tel.  8 706 64715
faksas 8 706 64820
info@enmin.lt
http://www.enmin.lt/lt/

Tausojančio elektros vartojimo gidas
AB LESTO
Žvejų g. 14, Vilnius
tel. (8 5) 251 4502
faksas (8 5) 277 7514
atsakomybe@lesto.lt
http://tiekkiekreikia.lt/

Europos aplinkos agentūra
Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, Danija
tel. +45 33 36 71 00
faksas +45 33 36 71 99
http://www.eea.europa.eu/lt

Nord Pool Spot
Vollsveien 17 B, Granfoss Næringspark, 1366 Lysaker, Norway
tel. +47 67 10 91 00
faksas +47 67 10 91 01
norway@npspot.com
http://www.nordpoolspot.com/

Aplinkos apsaugos agentūra
Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
tel. (8 5) 266 2808
faksas (8 5) 266 2800
aaa@aaa.am.lt
http://gamta.lt/cms/index

Lietuvos eneretikos agentūra
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius 
Tel. 8 613 61 536
eainfo@ena.lt 
https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-efektyvumas/