Pradėtas montuoti oro kokybę gerinsiantis elektrostatinis filtras


2023-07-27

Šilumos energiją Kelmėje tiekianti bendrovė „Litesko“ A. Mackevičiaus gatvės katilinėje pradėjo montuoti elektrostatinį filtrą, kuris nuo kietųjų dalelių  efektyviai išvalys iš biokuru kūrenamų vandens  šildymo katilų į aplinką išmetamus dūmus.  Planuojama, kad  filtras bus įrengtas rudenį, o tai leis jau šiais metais pasiekti, kad kietųjų dalelių išmetimai atitiktų naujas taršos normas, kurios įsigalios tik 2025 metais.

„Šis ypatingas projektas – nuoseklus ir kryptingas mūsų veiklos rezultatas -   mažinti  neigiamą poveikį aplinkai. Kelmėje mums jau pavyko pasiekti, kad šilumos gamybai beveik 100 proc. naudotume tik atsinaujinančius gamtos išteklius, o dabar žengiame dar vieną švarios energetikos žingsnį. Pradėjus naudoti modernų elektrostatinį filtrą, į orą išmetamų kietųjų dalelių kiekis mieste sumažės kelis kartus“ – pasakoja „Litesko“ generalinis direktorius Robertas Čepaitis.

Į šį projektą „Litesko“ investuos beveik pusė milijono eurų. Projekto rangos darbus atlieka UAB „Naujoji šiluma“.

Kaip sako „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma” direktorė Lilita Žukauskienė, įdiegus šią modernią technologiją, taip pat padidės šilumos gamybos  efektyvumas, kadangi  energijai gaminti reikės mažiau kuro.

Bendrovė nuo 2000 metų ilgalaikės nuomos sutarties pagrindu valdo Kelmės miesto šilumos ūkį. Nuo savo veiklos pradžios bendrovė prioritetą teikia aplinkosaugai ir tvariam energijos išteklių naudojimui. Šis projektas yra dar vienas bendrovės žingsnis įtvirtinant miesto šilumos ūkio žaliąją transformaciją.

 


Grįžti į naujienas