UAB „Litesko“ su ES parama atnaujins daugiau šilumos tiekimo vamzdynų Druskininkuose


2019-11-04
 

Šiandien lapkričio mėn. 4 d. „Litesko“ su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra sudarė susitarimą dėl sutarties, kuria paskirtas  ES struktūrinių fondų finansavimas projektui „Druskininkų miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija“ pakeitimo. Šiuo pakeitimu numatyta Druskininkų mieste 2020 - 2021 m. atnaujinti daugiau šilumos tiekimo tinklų,  t. y. rekonstruoti 1,908 km bendro ilgio trasos, vietoje planuoto 1,509 km ilgio trasos. Šį pakeitimą lėmė tai, kad Druskininkų miesto savivaldybė šiuo metu baigia įgyvendinti M. K. Čiurlionio gatvės rekonstrukcija. Siekiant išvengti pakartotinių naujai sutvarkytos  gatvės kasinėjimo darbų, buvo nuspręsta nutiesti naują trasą,  apeinant šią M. K. Čiurlionio gatvės dalį. 

Planuojamos rekonstruoti trasos yra paklotos daugiau nei prieš tris dešimtmečius, todėl yra susidėvėjusios ir pasižymi mažu efektyvumu – čia švaistoma ne tik šiluma, bet ir pirminis kuras jos gamybai. Seni vamzdynai bus pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais, vamzdžiais su nuotėkio kontrolės sistema. Ji, įvykus avarijai, leidžia tiksliai diagnozuoti drėgmės išplitimo ir remonto vietą.

Investicijos į centralizuoto šilumos tiekimo sistemų trasų atnaujinimą bei plėtrą padidins jų patikimumą ir efektyvumą, leis mažinti ne tik šilumos tinklų remonto išlaidas, kuro sąnaudas, bet ir aplinkos taršą.

Įgyvendinus šį ES fondų remiamą projektą, planuojama, kad metiniai šilumos nuostoliai, rekonstruotose trasose, sumažės  56 proc. ir kasmet bus sutaupyta atitinkamai apie 961,9 MWh (planuota 855,1 MWh). 

Projektui numatyta didesnė nei 664 tūkst. eurų ES parama.

Šiam projektui vykdyti parama skirta pagal LR energetikos ministro 2019 m. liepos mėn. 19 d. įsakymą Nr. 1-204 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. 

 

 

 


Grįžti į naujienas