Kokybės vadyba


Bendrovėje įdiegta ir veikia kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemos (KVS) standarto  ISO 9001 reikalavimus. Gautas ISO 9001 sertifikatas įrodo, kad UAB „Litesko" įdiegta KVS yra patikrinta pagal geriausios praktikos standartą ir atitinka jo reikalavimus, o kartu įrodo, kad Bendrovė užtikrina patikimą šilumos energijos tiekimą.

Sertifikuota kokybės vadybos sistema užtikrina:
-    Klientų reikalavimų vykdymą ir poreikių patenkinimą;
-    Taikytinų teisinių reikalavimų vykdymą;
-    Nuolatinį vadybos sistemos gerinimą. 

Apie ISO 9001 standartą

ISO 9001 – tai visame pasaulyje pripažįstamas Kokybės vadybos sistemos standartas, kuris skatina kliento pasitenkinimą, taikant vadybos sistemos nuolatinio gerinimo metodiką.

ISO 9000 šeimos standartai atspindi tarptautinį susitarimą dėl gerosios kokybės vadybos praktikos. Standartas remiasi šiais kokybės vadybos principais:

 • Orientavimasis į vartotoją
 • Lyderystė
 • Darbuotojų įtraukimas
 • Procesinis požiūris
 • Sisteminis požiūris į vadybą
 • Nuolatinis gerinimas
 • Faktais pagrįstų sprendimų priėmimas
 • Abipusiai naudingi santykiai su tiekėjais

Kokybės politika

2020-01-15 Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu buvo patvirtinta nauja Integruotos vadybos sistemos politika. Bendrovė įsipareigoja kokybės srityje: 

 • Užtikrinti patikimą šilumos ir energijos tiekimą mažiausiomis sąnaudomis;
 • Diegti priemones, mažinančias energijos vartojimą, savalaikiai ir aiškiai komunikuoti su suinteresuotomis šalimis;
 • Užtikrinti atitiktį reikalavimams, taikomiems Bendrovės veiklai, produktui ir teikiamoms paslaugoms;
 • Skatinti novatoriškos darbuotojų veiklos, iniciatyvos, atsakomybės ir lojalumo dvasios Bendrovėje kūrimą, nuolat gerinti veiklos rezultatyvumą.