Kokybės vadyba


Bendrovėje jau įdiegta ir veikia kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemos (KVS) standarto  ISO 9001 reikalavimus. Gautas ISO 9001 sertifikatas įrodo, kad UAB „Litesko" įdiegta KVS yra patikrinta pagal geriausios praktikos standartą ir atitinka jo reikalavimus, o kartu įrodo, kad Bendrovė užtikrina patikimą šilumos energijos tiekimą.

Sertifikuota kokybės vadybos sistema užtikrina:
-    Klientų reikalavimų vykdymą ir poreikių patenkinimą;
-    Taikytinų teisinių reikalavimų vykdymą;
-    Nuolatinį vadybos sistemos gerinimą.

 

Apie ISO 9001 standartą

ISO 9001 – tai visame pasaulyje pripažįstamas Kokybės vadybos sistemos standartas, kuris skatina kliento pasitenkinimą, taikant vadybos sistemos nuolatinio gerinimo metodiką.

ISO 9000 šeimos standartai atspindi tarptautinį susitarimą dėl gerosios kokybės vadybos praktikos. Standartas remiasi aštuoniais kokybės vadybos principais:

• Orientavimasis į vartotoją

• Lyderystė

• Darbuotojų įtraukimas

• Procesinis požiūris

• Sisteminis požiūris į vadybą

• Nuolatinis gerinimas

• Faktais pagrįstų sprendimų priėmimas

• Abipusiai naudingi santykiai su tiekėjais

 
Kokybės politika

2014 m. balandžio 3 d. Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu buvo patvirtinta Integruotos vadybos sistemos politika. Bendrovė įsipareigoja kokybės srityje: 
- Užtikrinti patikimą šilumos energijos tiekimą mažiausiomis sąnaudomis;
- Diegti priemones, mažinančias energijos vartojimą, savalaikiai ir aiškiai komunikuojame su suinteresuotomis šalimis;
- Skatinti novatoriškos darbuotojų veiklos, iniciatyvos, atsakomybės ir lojalumo dvasios Bendrovėje kūrimą, nuolat geriname veiklos rezultatyvumą.