Darbuotojų saugos ir sveikatos vadyba


Standartas OHSAS 18001 - tai kokybiška darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) vadybos sistema.

OHSAS 18001 yra tarptautinis standartas, keliantis reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemoms. OHSAS 18001 skirtas padėti organizacijoms parengti darbuotojų saugos ir sveikatos politiką bei tikslus. Tai pasaulyje geriausiai žinoma schema, naudojama darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų sertifikavimui. Tai bendrinis standartas, taikomas įvairių tipų ir dydžio organizacijoms visuose verslo sektoriuose.

Standarto tikslas  - paremti ir skatinti gerą darbuotojų saugos ir sveikatos praktiką, išlaikant pusiausvyrą su socialiniais ir ekonominiais poreikiais.

Bendrovėje įdiegta vadybos sistema pagal OHSAS 18001 yra skirta užtikrinti įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą, mažinant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę ir darbuotojų sergamumą. Standarto reikalavimai įgalina organizaciją identifikuoti ir valdyti visas su kasdienine veikla ir neįprastomis situacijomis susijusias rizikas bei gerinti šio valdymo efektyvumą. 

Tikslai:
•Suvienodinti darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo procesus;
•Detalizuoti ir susisteminti darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo schemą, vidinius teisės aktus ir kitą DSS dokumentaciją;
•Integruoti DSS politiką į visus įmonės struktūrinius lygmenis. 

2014-05-13 Bendrovė gavo sertifikatą, patvirtinantį DSS vadybos sistemos atitiktį BS OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008),  kuris galioja iki 2017-02-24.  Šis sertifikatas įrodo, kad organizacijos DSS vadybos sistema patikrinta pagal geriausios praktikos standartą ir atitinka jo reikalavimus. Šio sertifikato turėjimas  tiek  darbuotojams tiek  ir kitoms suinteresuotoms šalims, rodo, kad Bendrovė aktyviai prižiūri darbuotojų saugą ir sveikatą.