Mokėjimo planas PASTOVUS VERSLUI


 •  Kas yra planas PASTOVUS VERSLUI?
 • Šalti žiemos mėnesiai gali smarkiai padidinti sąskaitas už šildymą.
 • Planas PASTOVUS VERSLUI yra skirtas šilumos vartotojams, norintiems planuoti savo išlaidas šildymui ir karštam vandeniui. Kas mėnesį mokama vienoda PASTOVI įmoka sumažina mokesčių naštą šildymo sezonu.
 • PASTOVI įmoka yra perskaičiuojama kartą per metus.

 

 • Kaip apskaičiuojama pastovi įmoka?
 • Iš 36 mėn. šilumos suvartojimo ir 12 mėn. karšto vandens suvartojimo išvedamas mėnesio vidurkis.
 • Vidurkis dauginamas iš šios dienos šilumos kainos ir gaunama PASTOVI įmoka. Taigi Jūsų verslas tampa apsaugotas nuo šilumos kainų kilimo ir didelių sąskaitų žiemą.

 

 • Kiek laiko galioja planas PASTOVUS VERSLUI?
 • Planas galioja 12 mėnesių.
 • PASTOVI įmoka automatiškai yra perskaičiuojama rugsėjo mėnesį, atsižvelgiant į šilumos ir karšto vandens suvartojimą bei šilumos kainos pokyčius.
 • Planas yra pratęsiamas automatiškai, jei nebuvo gautas prašymas dėl nutraukimo.

 

 • Jei sumokėta daugiau ar mažiau?
 • Kiekvieną rugsėjo mėnesį yra atliekamas mokėjimų perskaičiavimas ir nustatoma nauja PASTOVI įmoka.
 • Jei per praėjusį laikotarpį buvo permokėta ar neprimokėta, permoka arba nepriemoka yra išdalinama lygiomis dalimis būsimoms PASTOVIOMS įmokoms.

 

 •  Ar galima pakeisti PASTOVIĄ įmoką?
 • PASTOVI įmoka yra apskaičiuota atsižvelgiant į praėjusio laikotarpio šilumos ir karšto vandens suvartojimą.
 • PASTOVI įmoka yra automatiškai perskaičiuojama rugsėjo mėnesį, atsižvelgiant į šilumos ir karšto vandens suvartojimą bei šilumos kainos pokyčius.

 

 • Ar reikia deklaruoti karštą vandenį?
 • Nors yra mokama PASTOVI įmoka, karštą vandenį prašome deklaruoti kiekvieną mėnesį.

  

 • Kaip elgtis norint anksčiau laiko nutraukti planą PASTOVUS VERSLUI?
 • Mokėjimo būdą galima keisti kartą per 12 mėnesių. Tam, kad būtų išlygintos sąskaitos, reikės apmokėti neprimokėtą sumą už šilumą ir/ar karštą vandenį, arba jei per tam tikrą laikotarpį buvo permokėta – ši suma bus įskaityta į artimiausius mokėjimus.

 

 • Kas bus, jei laiku nebus atliktos įmokos?
 • Jei įmoka nebus atlikta, planas PASTOVUS VERSLUI bus nutrauktas, todėl reikės visiškai padengti neapmokėtas sąskaitas.

 

 • Norėdami sužinoti daugiau bei užsisakyti planą PASTOVUS VERSLUI, prašome kreiptis į „Litesko“ klientų aptarnavimo padalinius.