E. sąskaita


Nuo 2016 m. sausio 1 d. už suvartotą mūsų Bendrovės tiekiamą šilumos energiją bei kitas paslaugas galima atsiskaityti automatiniu elektroninių sąskaitų (toliau - e. sąskaita) apmokėjimo būdu. Šis apmokėjimo už paslaugas būdas klientams leis sutaupyti laiko.

Klientams, banke pateikusiems prašymą e. sąskaitai bei pasirinkusiems e. sąskaitos automatinio apmokėjimo paslaugą, nebereikės rūpintis UAB „Litesko“ pateiktų sąskaitų apmokėjimu. Bankas kiekvieną mėnesį laiku perves sąskaitoje už paslaugas nurodytą sumą į Bendrovės sąskaitą. Interneto bankuose klientai gali stebėti e. sąskaitų būseną - kada e. sąskaitos gautos, apmokėtos.

Pinigai už mūsų Bendrovės suteiktas paslaugas yra pervedami tik klientui pateikus prašymą e. sąskaitai bei pasirinkus jos automatinio apmokėjimo paslaugą. Pervedama suma visada yra nurodyta sąskaitoje, kurią klientas gauna įprastu būdu. 

Norėdami pateikti prašymą e. sąskaitoms kreipkitės į artimiausią Jūsų banko klientų aptarnavimo padalinį (filialą) arba apsilankykite banke internete. 

Dėl išsamesnės informacijos apie e. sąskaitų apmokėjimo galimybes prašome kreiptis į Jus aptarnaujantį banką.