Mokėjimo Planas PASTOVUS


 • Planą PASTOVUS galite užsisakyti prisijungę prie atnaujintos elektroninio aptarnavimo sistemos.  Prisijungimo laukelius rasite svetainės viršutinėje dalyje.

 •  Kas yra planas PASTOVUS?
 • Šalti žiemos mėnesiai gali smarkiai padidinti sąskaitas už šildymą.
 • Planas PASTOVUS yra skirtas šilumos vartotojams, norintiems planuoti savo išlaidas šildymui ir karštam vandeniui. Kas mėnesį mokama vienoda PASTOVI įmoka, tokiu būdu sumažinant mokesčių naštą šildymo sezonu.
 • PASTOVI įmoka yra perskaičiuojama kartą per metus.

 

 • Kaip apskaičiuojama pastovi įmoka?
 • Iš 36 mėn. šilumos suvartojimo ir 12 mėn. karšto vandens suvartojimo išvedamas mėnesio vidurkis (jei trūksta duomenų apie 36 mėn. šilumos suvartojimą, imamas trumpesnis laikotarpis).
 • Vidurkis dauginamas iš šios dienos šilumos kainos ir gaunama PASTOVI įmoka. Taigi Jūs tampate apsaugotas nuo šilumos kainų kilimo ir didelių sąskaitų žiemą.

 

 • Ar galiu šį planą pasirinkti vienas, ar reikalingas ir kaimynų sutikimas?
 • Planas yra skirtas Jums ir savo pasirinkimo su kaimynais derinti nereikia.

 

 

 • Kiek laiko galioja planas PASTOVUS?
 • Planas galioja 12 mėnesių.
 • PASTOVI įmoka automatiškai yra perskaičiuojama rugsėjo mėnesį, atsižvelgiant į Jūsų šilumos ir karšto vandens vartojimą bei šilumos kainos pokyčius.
 • Planas yra pratęsiamas automatiškai, jei Jūs nepranešate apie jo nutraukimą.

 

 • O jei aš sumokėsiu daugiau ar mažiau?
 • Kiekvieną rugsėjo mėnesį yra atliekamas mokėjimų perskaičiavimas ir nustatoma nauja PASTOVI įmoka.
 • Jei per praėjusį laikotarpį permokėjote ar neprimokėjote, permoka arba neprimoka yra išdalinama lygiomis dalimis būsimoms PASTOVIOMS įmokoms.

 

 •  Ar galiu pakeisti PASTOVIĄ įmoką?
 • PASTOVI įmoka yra apskaičiuota atsižvelgiant į praėjusio laikotarpio šilumos ir karšto vandens suvartojimą. Jūs galite koreguoti pastovią įmoką nusistatydami mažesnį karšto vandens suvartojimą. Dėl to prašome kreiptis į Jus aptarnaujantį klientų padalinį.
 • PASTOVI įmoka yra automatiškai perskaičiuojama rugsėjo mėnesį, atsižvelgiant į Jūsų šilumos ir karšto vandens vartojimą bei šilumos kainos pokyčius.

 

 • Ar turėsiu deklaruoti karštą vandenį?
 • Nors mokėsite PASTOVIĄ įmoką, karštą vandenį prašome deklaruoti kiekvieną mėnesį.

 

 • Gaunu kompensaciją, ar jos neprarasiu pasirinkęs planą PASTOVUS?
 • Pasirinkę planą PASTOVUS, kompensacijos neprarasite. Skaičiuojant Jūsų PASTOVIĄ įmoką, kompensacija įtraukiama automatiškai. Taigi Jūsų gautame pasiūlyme matote sumą su Jums priklausančia kompensacija. 

 

 • Jei aš noriu anksčiau laiko nutraukti planą PASTOVUS?
 • Mokėjimo būdą galite keisti kartą per 12 mėnesių. Tada, kad būtų išlygintos sąskaitos, mes paprašysime apmokėti neprimokėtą sumą už šilumą ir/ar karštą vandenį. Jei per tam tikrą laikotarpį permokėjote – šią sumą įskaitysime į Jūsų artimiausius mokėjimus.

 

 • Kas bus, jei laiku neatliksiu įmokos?
 • Jei įmoka nebus atlikta, planas PASTOVUS bus nutrauktas ir turėsite pilnai padengti neapmokėtas sąskaitas.

 

 • Norėdami sužinoti daugiau bei užsisakyti planą PASTOVUS, prašome prisijungti prie elektroninio aptarnavimo centro arba kreiptis į Litesko klientų aptarnavimo padalinius.