Šilumos ir karšto vandens kainos gyventojams - 2019 m. gegužės mėn.


Kainų istorija gyventojams

Rodyti

(šilumos ir karšto vandens kainos įsigalioja nuo 2019-05-01) 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Litesko“ filialas „Alytaus energija“ informuoja, kad Alytaus savivaldybės tarybos 2017 m. kovo mėn. 30 d. sprendimu nr. T-84 dėl UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, 2019 m. gegužės mėnesiui taikomi tokie šilumos kainos kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):

THG,KD – 2,63 euro ct/kWh;
TH,KD – 2,77 euro ct/kWh;
THT,KD – 0,71 euro ct/kWh;
TH – 3,54 euro ct/kWh.

Nuo 2019 m. gegužės 1 dienos taikomos kainos:

        Mato vnt.          Be PVM           Su PVM       
  ŠILUMOS VIENANARĖS KAINOS:      
1.1. vienanarė šilumos kaina  euro ct/kWh 4,81 5,24
     arba
1.2. vienanarė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems už mažmeninį aptarnavimą Eur/mėn. arba Eur/mėn./kW euro ct/kWh  4,73 5,16
1.2.1. mažmeninio aptarnavimo kaina  Eur/mėn./kW  0,60 0,65
1.2.1. mažmeninio aptarnavimo kaina Eur/mėn.  0,67 0,73
           ŠILUMOS DVINARĖS KAINOS:      
2.1.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW 12,41 13,53
2.1.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) euro ct/kWh 3,03 3,30
2.2.1. mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai (galimas ne daugiau kaip vienas kainos pasirinkimas)      
  mažmeninio aptarnavimo kaina Eur/mėn./kW 0,60 0,65
  mažmeninio aptarnavimo kaina Eur/mėn. 0,67 0,73
  mažmeninio aptarnavimo kaina euro ct/kWh 0,08 0,09
  arba
3.1.1. pastovioji dalis (atitinkamai vartotojų grupei) Eur/mėn. 14,96 16,31
3.1.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) euro ct/kWh 3,03 3,30
3.2.1. mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai (galimas ne daugiau kaip vienas kainos pasirinkimas)      
  mažmeninio aptarnavimo kaina Eur/mėn./kW 0,60 0,65
  mažmeninio aptarnavimo kaina Eur/mėn. 0,67 0,73
  mažmeninio aptarnavimo kaina euro ct/kWh 0,08 0,09
  KARŠTO VANDENS KAINOS*:      
4.1. daugiabučių namų gyventojams  Eur/m3  5,03  5,48
4.2. ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams)  Eur/m3  4,91  5,35
 
 
*Kai karšto vandens tiekėjas UAB „Litesko“ filialas „Alytaus energija“, su geriamojo vandens tiekimo buitinėms reikmėms, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis. Karšto vandens kainos dedamosios nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. O3-101.
 
Vartotojams, kuriems įrengti atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai, nuosavybės teise priklausantys karšto vandens tiekėjui, vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-259,  taikomas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis - 0,80 Eur/apsk.pr./mėn. (su 21 proc. PVM – 0,97 Eur).
 
 
THG,KD – šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji;
TH,KD – šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos kintamoji dedamoji;
THT,KD – šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji;
TH – šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kaina.