Šilumos ir karšto vandens kainos gyventojams - 2024 m. birželio mėn.


Kainų istorija gyventojams

Rodyti

(šilumos ir karšto vandens kainos įsigalioja nuo 2024-06-01)*

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ informuoja, kad kad Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 2019 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. O3E-608 ir 2022 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. O3E-1272 nustačius UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias bei atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, 2024 m. birželio mėnesiui taikoma tokia šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 7,73 ct/KWh (be PVM) bei kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):

THG,KD (šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji) – 3,15 euro ct/kWh;
TH,KD (šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos kintamoji dedamoji) – 4,24 euro ct/kWh;
THT,KD (šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji) – 0,96 euro ct/kWh;
TH (šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kaina) – 5,38 euro ct/kWh.

Nuo 2024 m. birželio 1 dienos taikomų šilumos ir karšto vandens kainų struktūra:
  Mato vnt.  Be PVM Su PVM
1. ŠILUMOS VIENANARĖ KAINA (už suvartotą šilumos kiekį):      
1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji  ct/kWh 2,41 2,63
1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji  ct/kWh 5,20 5,67
1.3. papildoma dedamoji  ct/kWh 0,00 0,00
1.4. mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai (galimas ne daugiau kaip vienas kainos pasirinkimas)**:
1.4.1. mažmeninio aptarnavimo kaina ct/kWh 0,12 0,13
1.4.2. mažmeninio aptarnavimo kaina Eur/mėn./kW 0,89 0,97
1.4.3. mažmeninio aptarnavimo kaina  Eur/mėn. 0,79 0,86
2.  ŠILUMOS DVINARĖS KAINOS:      
2.1. pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) pasirinktinai (galimas ne daugiau kaip vienas kainos pasirinkimas):
2.1.1. pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) Eur/mėn./kW 17,61 19,19
2.1.2. pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) Eur/mėn. 17,05 18,58
2.2. kintamoji dalis  ct/kWh 5,20 5,67
2.3. papildoma dedamoji  ct/kWh 0,00 0,00
2.4. mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai (galimas ne daugiau kaip vienas kainos pasirinkimas)**:
2.4.1. mažmeninio aptarnavimo kaina ct/kWh 0,12 0,13
2.4.2. mažmeninio aptarnavimo kaina Eur/mėn./kW 0,89 0,97
2.4.3. mažmeninio aptarnavimo kaina Eur/mėn. 0,79 0,86
 3. KARŠTO VANDENS KAINOS***:      
3.1. daugiabučių namų gyventojams Eur/m3 7,68 8,37
3.1.1. pastovioji dedamoji Eur/m3 1,38 1,50
3.1.2. kintamoji dedamoji Eur/m3 6,30 6,87
3.2. ne daugiabučių namų gyventojams  Eur/m3 7,61 8,29
3.2.1. pastovioji dedamoji Eur/m3 1,38 1,50
3.2.2. kintamoji dedamoji Eur/m3 6,23 6,79
 

Šilumos ir karšto vandens kainos dedamųjų sąvokos 

** UAB „LITESKO“ filialas „Telšių šiluma“ informuoja, kad šilumos kainų nustatymo metodika numato, jog vartotojas pasirenka, kokia mažmeninio aptarnavimo kaina jam bus taikoma: fiksuota ar kintama (ct/kWh). Mažmeninio aptarnavimo kaina nustatoma nuo tada, kai vartotojas pateikia raštišką prašymą šilumos tiekėjui. Jei vartotojas neišreiškia valios, kokią kainą renkasi, jam yra taikoma kintama (ct/kWh) kaina iki tol, kol yra gaunamas rašytinis prašymas pasirinkti kitą kainą.
Toks vartotojo pasirinkimas dėl fiksuotos ar kintamos mažmeninio aptarnavimo kainos taikymo gali būti keičiamas ne dažniau kaip vieną kartą per metus. Dėl daugiau informacijos kviečiame kreiptis į klientų aptarnavimo centrą el. paštu, telefonu arba naudojantis savitarnoje esančia pranešimų pateikimo forma, kurią rasite Pranešimai -> Sukurti naują.
 
*** Kai karšto vandens tiekėjas UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ su geriamojo vandens tiekimo buitinėms reikmėms, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis. Karšto vandens kainos dedamosios nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. O3E-284.
 
Vartotojams, kuriems įrengti atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai, nuosavybės teise priklausantys karšto vandens tiekėjui, vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-42, taikomas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis - 0,95 Eur/apsk.pr./per mėn. (su 21 proc. PVM – 1,15 Eur/apsk.pr./per mėn.).