Kas esame ir ką darome


UAB „Litesko“ buvo įkurta 1998 metų gruodžio mėn. Bendrovė ilgalaikių nuomos sutarčių pagrindu valdo miestų bei gyvenviečių centralizuoto šildymo sistemas. Apjungdama penkis filialus „Litesko“ tiekia šilumos energiją bei karštą vandenį Marijampolėje, Telšiuose, Druskininkuose, Biržuose, Kelmėje bei šių savivaldybių miesto tipo gyvenvietėse.

„Litesko“ centralizuotai aprūpina šiluma bei tiekia karštą vandenį daugiau nei 30 tūkstančiui gyventojų bei keliems tūkstančiams verslo įmonių, organizacijų ir viešojo sektoriaus įstaigų. 

Mes rūpinamės, kad mūsų klientai visada galėtų naudotis karštu vandeniu, o žiemą džiaugtis šiltais namais. Mažiausiomis sąnaudomis teikiame kokybiškas ir patikimas paslaugas, racionaliai naudodami vietinius atsinaujinančius išteklius.

Naudojamės tarptautinės „Veolia“ grupės patirtimi

„Litesko“ priklauso vienai didžiausių pasaulyje energijos paslaugų kompanijų grupei „Veolia“. „Veolia“ grupė siekia tapti ekologinės transformacijos lydere. Beveik 213 tūkst. darbuotojų visame pasaulyje turinti „Veolia“ grupė kuria ir įgyvendina naudingus sprendimus vandens tiekimo, atliekų tvarkymo bei energetikos sektoriuose. Įgyvendindama tris viena kitą papildančias veiklas „Veolia“ padeda plėtoti išteklių naudojimo galimybes ir saugo turimus resursus. 2023 metais „Veolia” grupė aprūpino geriamuoju vandeniu 113 milijonų žmonių, teikė nuotekų tvarkymo paslaugas 103 milijonams gyventojų, pagamino beveik 42 milijonus TWh energijos ir sutvarkė 63 milijoną tonų atliekų.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite https://www.veolia.com/en

Investuojame į Lietuvos miestų šilumos ūkio modernizavimą

Sėkmingai perėmus pasaulinę įmonių grupės „Veolia“ praktiką, „Litesko“ nuolat investuoja į nuomojamus šilumos ūkius: atnaujina šilumos tiekimo tinklus, katilines, didina energinį efektyvumą bei plečia žaliosios energijos gamybą. 

Saugome švarią aplinką

„Litesko“ savo veikloje ypatingą dėmesį skiria aplinkos apsaugai. Taikant pažangias šilumos gamybos technologijas bei modernizuojant perdavimo tinklus, „Litesko“ nuolatos mažina neigiamą poveikį aplinkai. Įmonė rūpinasi, kad aplinka, kurioje gyvename ir dirbame, būtų kuo švaresnė.

Kadangi „Litesko“ aplinkos apsauga ir taršos prevencija yra vieni iš pagrindinių bendrovės prioritetų, įmonė visuose savo veiklos lygmenyse įsipareigoja:

  • siekti, kad būtų griežtai laikomasi veiklos sritį reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;
  • didinti energijos gamybos ir tiekimo efektyvumą, taupyti gamtos išteklius bei mažinti atliekų ir teršalų susidarymą;
  • skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą;
  • diegti prevencines priemones aplinkosaugos srityje, siekiant dar labiau sumažinti riziką aplinkai.

„Litesko“, siekdama užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos kokybės lygį, 2011 m. įdiegė ISO 14001 standarto reikalavimus atitinkančią aplinkos vadybos sistemą, kurios tikslas - valdyti veiklos daromą poveikį aplinkai, užtikrinti kontrolę ir atitiktį teisiniams reikalavimams ir aplinkosaugos politikai bei užtikrinti nuolatinį veiklos gerinimą.

Aplinkos apsaugos vadybos sistema sukurta remiantis aplinkos vadybos standarto ISO 14001 reikalavimais, įtraukiant:

  • sisteminę organizacijos veiklos ir įtakos aplinkai analizę, atsižvelgiant į teisinius reikalavimus;
  • aiškų tikslų apibrėžimą bei priemonių jiems įgyvendinti įdiegimą;
  • aplinkos apsaugos vadybos dokumentavimo sistemos sukūrimą ir parengimą;
  • reguliarų sistemos veiksmingumo vertinimą, siekiant nuolat tobulinti mūsų darbo metodus ir aplinkosauginius rodiklius.

Aplinkosaugos reikalavimai privalomi „Litesko“ darbuotojams kasdienėje veikloje, taip pat rangovams, partneriams ar kitiems asmenims, su kuriais bendrovė turi verslo santykius.