Apsaugos zonų paskirtis


Nuo 2020 m. įsigaliojęs Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas įpareigoja visus inžinerinės infrastruktūros valdytojus, tarp jų ir „Litesko“, iki 2022 m. gruodžio 31 d.1 suregistruoti eksploatuojamų šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugai taikomas apsaugos zonas. „Litesko“ įregistruos apsaugos zonas dviem etapais:

  1. iki 2022 m. gruodžio 31 d.2 organizuoja žymų įvedimą Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre apie nustatytas šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas ir jose taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
  2. po 2023 sausio 1 d. „Litesko“ registruos nustatytų apsaugos zonų plotus.

Apsaugos zonos yra reikalingos tam, kad būtų užtikrintas žemės sklypų savininkų ar naudotojų sklypuose esančių šilumos tiekimo tinklų saugus eksploatavimas ir tinkama tinklo apsauga. Dažnai žemės sklypuose vykdant ūkinę ar kitą veiklą tinkamai neįvertinama, kad sklype inžinerinių tinklų apsaugai yra taikoma apsaugos zona, kurioje turi būti laikomasi specialių žemės naudojimo sąlygų. Apsaugos zonų įregistravimas viešame registre padės sumažinti šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų pažeidimo riziką.

„Litesko“ apsaugos zonas registruos pagal Energetikos ministerijos tvirtinamus planus, kurie yra viešinami bendrovės svetainėje. Per 15 d. d. nuo plano patvirtinimo dienos žemės sklypų, kuriems yra nustatytos šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zonos, savininkai ir kiti įstatyme nurodyti asmenys gaus informacinį pranešimą.

Gavęs pranešimą asmuo galės kreiptis į „Litesko“ ir pateikti prašymą dėl kompensacijos apsaugos zonų apribojimų sukeltoms, pagrįstoms pasekmėms atlyginti. Pasekmių nuostoliai turės būti pagrindžiami įrodant apsaugos zonų sukeltus apribojimus ir galės būti atlyginami ne anksčiau nei kai bus įregistruotos apsaugos zonos.

 

1Nuo 2023 m. gruodžio 1 dienos įsigalioja Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 141 str. 3 dalies pakeitimas, pagal kurį terminas suregistruoti eksploatuojamų šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugai taikomas apsaugos zonas yra pratęsiamas iki 2024 m. gruodžio 31 d.

2Nuo 2023 m. gruodžio 1 dienos įsigalioja Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 141 str. 3 dalies pakeitimas, pagal kurį terminas suregistruoti eksploatuojamų šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugai taikomas apsaugos zonas yra pratęsiamas iki 2024 m. gruodžio 31 d.