Techniniai pajėgumai


Pagrindinė „Litesko“ veikla - šilumos ir elektros energijos gamyba, šilumos energijos paskirstymas, pardavimas klientams. Šiuo metu Lietuvoje šilumą klientams gamina 27 „Litesko“ katilinių, kurių bendras galingumas 358,99 MW. 70% pagamintos šilumos yra patiekiama gyventojams, o likusioji 30% patiekiama komercinės, pramoninės, ūkinės bei visuomeninės paskirties objektams. „Litesko“ už teikiamą šilumos energiją yra atsakinga nuo gamybos pradžios iki galutinio kliento bei gali užtikrinti, kad klientai gautų tik kokybiškas paslaugas.

Pirmenybė - kogeneracinėms elektrinėms

Šiuo metu Lietuvoje pirmenybė teikiama šilumos gamybai kogeneracinėse elektrinėse, kuriose šiluma ir elektra gaminamos vienu metu. Šiose jėgainėse gaminant abi energijos rūšis itin sumažėja aplinkos tarša, efektyviau išnaudojama kuro žaliava. Kogeneracinė šilumos bei elektros energijos gamyba šiuo metu įgyvendinama Marijampolės šilumos ūkyje.

Šiluma ir elektra - iš ekologiškų žaliavų

Nuo 2006 m. Marijampolės šilumos ūkis šilumą bei elektros energiją  gamina naudojant ekologišką žaliavą – biokurą. Marijampolės katilinėje veikia 16 MW galios katilas, kuriame  kūrenama greitos apyvartos augalų biomasė, šiaudai, rapsų šiaudai, spaliai bei miškotvarkos atliekos. Kuro tiekimas  užtikrinamas vietinių kuro tiekėjų. Katilinėje taip pat  įrengta 2,5 MW galingumo elektros turbina, gaminanti žaliąją elektros energiją. 2015 m. įrengtas 10 MW galios biokuro katilas ir 2,4 MW galios kondensacinis ekonomaizeris. Brangių gamtinių dujų vartojimas sumažintas net 50 proc. Abiejuose Marijampolės biokuro katiluose dabar pagaminama iki 81 procentų šilumos, centralizuotai tiekiamos miestui.

2013 m. Druskininkuose atidaryta biomasės katilinė. Esminiai katilinės elementai – 10 MW galios biokuro katilas ir 2,4 MW galios kondensacinis ekonomaizeris. Be šių joje sumontuotas automatinis išsivalymo mechanizmas, kuris ženkliai prailgins katilo eksploatavimo laiką. Katilo pakūra su penkiais ventiliatoriais ir recirkuliaciniu dūmsiurbliu leidžia kūrenti įvairaus drėgnumo biokurą. 2015 m. katilinėje įrengtas antras 10 MW galios biokuro vandens šildymo katilas su 2,4 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Pradėjus eksploatuoti abu biokuro katilus, gamtinių dujų sunaudojimas Druskininkų šilumos gamyboje sumažintas iš esmės – nuo 17 iki 1 milijono kubinių metrų. Abiejuose Druskininkų biokuro katiluose dabar pagaminama iki 95 procentų šilumos, centralizuotai tiekiamos miestui.

2015 m. Kelmėje atidarytas antrasis biokuro katilas (pirmasis buvo įrengtas jau 2001 m.), kuris iki 50 procentų sumažino brangaus skystojo kuro – skalūnų alyvos – vartojimą šilumos gamyboje. Prieš projektą A. Mackevičiaus g. esančioje katilinėje įrengto biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo galia sudarė 5 MW. Pastatačius naująjį biokuro katilą, galingumas pasiekė 6,2 MW, taip pat sumontuotas 1,5 MW galios dūmų kondensacinis ekonomaizeris. Iki šiol katilinėje šilumos gamybai buvo panaudojama iki 17 proc. kito kuro, kurį sudarė skalūnų alyva ir žymėtas krosninis kuras. Pradėjus naudoti naująjį biokuro katilą ir ekonomaizerį, šis kiekis sumažintas iki 6 procentų.

Naudojant biokurą šiluma gaminama visuose „Litesko“ filialuose: Marijampolėje, Kelmėje, Telšiuose, Biržuose bei Druskininkuose. Ekologiškas biokuras jau seniai tapo alternatyva tradiciniam kurui Vakarų pasaulio šalyse, tad neatsilikdama nuo pasaulinių tendencijų „Litesko“ siekia kuo plačiau naudoti atsinaujinančius vietinius energijos šaltinius. Taip bendrovė remia Lietuvos ekonomiką bei saugo aplinką, nes deginamas biokuras kelis kartus mažiau teršia aplinką nei iškastinės žaliavos. Vietinio kuro vartojimas didina ir gerina tarpusavio bendradarbiavimą su tos savivaldybės bendruomene. Bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka taip pat išduoda technines sąlygas prisijungimui prie šilumos tinklų nepriklausomiems šilumos gamintojams. 

 

 

  • „Marijampolės šiluma“
  •  
  • Instaliuotas šiluminis galingumas 136,01 MW
  • Bendra elektros galia: 2,5 MW
  • Šiluma tiekiama Marijampolei, Meškučiams, Kumelionims, Patašinei, Triobiškiams, Igliaukai.
  • Informacija nepriklausomam šilumos gamintojui