Šilumos ir karšto vandens kainos gyventojams - 2021 m. spalio mėn.


Kainų istorija gyventojams

Rodyti

(šilumos ir karšto vandens kainos įsigalioja nuo 2021-10-01)

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ informuoja, kad kad Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai* 2017 m. vasario mėn. 28 d. vienašališku nutarimu Nr. O3-67 ir 2018 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. O3E-445 patikslinus UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, bei atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, 2021 m. spalio mėnesiui taikomi tokie šilumos kainos kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):  

THG,KD – 1,75 euro ct/kWh;
TH,KD – 1,75 euro ct/kWh;
THT,KD – 0,70 euro ct/kWh;
TH – 3,06 euro ct/kWh.

Nuo 2021 m. spalio 1 dienos taikomos kainos:

        Mato vnt.          Be PVM           Su PVM    
  ŠILUMOS KAINOS:      
1.1. vienanarė šilumos kaina  euro ct/kWh  4,73 5,16
     arba
1.2. vienanarė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems už mažmeninį aptarnavimą Eur/mėn.  euro ct/kWh  4,67  5,09
1.2.1. mažmeninio aptarnavimo kaina gyventojams (butui)  Eur/mėn.  0,40  0,44
  ŠILUMOS DVINARĖS KAINOS:      
2.1.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW 16,11 17,56
2.1.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) euro ct/kWh 2,45 2,67
2.2.1. mažmeninio aptarnavimo kaina Eur/mėn. 0,40 0,44
  KARŠTO VANDENS KAINOS**:      
2.1. daugiabučių namų gyventojams  Eur/m3 4,77  5,20
2.2. ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams)  Eur/m3 4,77  5,20
 
*  Iki 2019 m. birželio 30 d. buvusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. 
** Kai karšto vandens tiekėjas UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“, su geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis. Karšto vandens kainos dedamosios nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. O3-137.

Vartotojams, kuriems įrengti atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai, nuosavybės teise priklausantys karšto vandens tiekėjui, vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-16, taikomas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis – 1,08 Eur/vartotojui/mėn. (su 21 proc. PVM – 1,31 Eur/vartotojui/mėn.).  
 
Informacinis lankstinukas apie karšto vandens skaitiklius
 
THG,KD – šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji;
TH,KD – šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos kintamoji dedamoji;
THT,KD – šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji;
TH – šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kaina.
 
  • UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“ informuoja, kad šilumos kainų nustatymo metodika numato, jog vartotojas pasirenka, kokia mažmeninio aptarnavimo kaina jam bus taikoma: fiksuota ar priklausanti nuo šilumos suvartojimo. Mažmeninio aptarnavimo kaina nustatoma nuo tada, kai vartotojas pateikia raštišką prašymą šilumos tiekėjui. Jei vartotojas neišreiškia valios, kokią kainą renkasi, jam yra taikoma fiksuota kaina iki tol, kol yra gaunamas rašytinis prašymas pasirinkti kitą kainą. 
  • Toks vartotojo pasirinkimas gali būti keičiamas ne dažniau kaip vieną kartą per metus. Dėl daugiau informacijos kviečiame kreiptis į klientų aptarnavimo centrą el. paštu, telefonu arba naudojantis savitarnoje esančia pranešimų pateikimo forma, kurią rasite Pranešimai -> Sukurti naują.