Naujus pastatus statančioms ar senus rekonstruojančioms statybos bendrovėms


Dėl pastato prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų

Pastato prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų tvarką reglamentuoja Šilumos  ūkio įstatymas, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, kiti norminiai teisės aktai.

Dėl pastato prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų prisijungimo sąlygų pastato savininką-statytoją prašome kreiptis į „Litesko“ atitinkamų filialų komercijos skyrius:

 • Filialas
  Biržų šiluma
  Druskininkų šiluma
  Kelmės šiluma
  Marijampolės šiluma
  Telšių šiluma
  Komercijos skyriaus telefonas
  (8-450) 36 389
  (8-313) 51 670
  (8-427) 61 256
  (8-343) 73 450
  (8-444) 78 564

 

Prašymo forma pateikiama čia.
Kartu su prašymu gauti prisijungimo sąlygas pateikiami šie dokumentai:

 1. Įmonės registracijos pažymėjimas;
 2. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantis dokumentas;
 3. Žemės sklypo bendraturčių sutikimai (jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise);
 4. Žemės sklypo ribų planas;
 5. Statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimai (kai rekonstruojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai);
 6. Daugiabučio namo patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolas (kai keičiama šio namo gyvenamųjų patalpų paskirtis);
 7. Statinių (patalpų, butų) kadastrinių matavimų (inventoriniai) planai ir schemos;
 8. Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
 9. Siūlomi projektiniai sprendimai;
 10. Detalieji planai.

Prašymai priimami ir prisijungimo sąlygos išduodamos tik tuo atveju, kai yra pateikti visi nurodyti dokumentai (reikiamų dokumentų sąrašas gali būti keičiamas atsižvelgiant į numatomus projektavimo darbus).

Siekiant įrengti šilumos įvadą pastato savininkui – statytojui priimtinu laiku, prašome kreiptis į mūsų Bendrovę ne vėliau kaip prieš 6-9 mėnesius iki planuojamo trasos paklojimo termino. Prijungimo darbai šaltuoju metų periodu neatliekami.