Energijos vartotojų švietimas


Taupesnis energijos vartojimas priklauso ne vien nuo technologijų, bet ir nuo pačių vartotojų sąmoningumo. Energetikos ekspertų vertinimu, pasikeitus vartotojų įpročiams, energijos vartojimas mažėja. Todėl įgyvendinant Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas, UAB „Litesko” su Energetikos ministerija pasirašė energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą. Šis susitarimas buvo atnaujintas 2021 m. gegužės 5 d., pratęsiant švietimo priemonių laikotarpį iki 2030 metų.

Pagal šį susitarimą Bendrovė vykdo įvairias švietimo ir konsultavimo veiklas apie energinį efektyvumą, skirtas visiems jos klientams: tiek daugiabučių namų gyventojams, tiek verslo įmonėms, visuomeninėms organizacijoms ar įstaigoms. Tikimasi, kad tai paskatins vartotojus taupyti šilumos energiją ir prisidės prie Lietuvos bei Europos Sąjungos tvaraus energijos vartojimo tikslų. 

Įgyvendindama susitarimą, aktualią informaciją apie šilumos taupymo būdus Bendrovė skelbia savo interneto svetainėje (rubrikoje "Energijos taupymo priemonės"), pristato energijos vartojimo mažinimo galimybes regionų, kuriuose valdo šilumos ūkius, spaudos leidiniuose (2017 m. pranešimai spaudai, 2018 m. pranešimai spaudai, 2019 m. pranešimai spaudai, 2020 m. pranešimai spaudai, 2021 m. pranešimai spaudai, 2022 m. pranešimai spaudai, 2023 m. pranešimai spaudai), informuoja gyventojus apie šilumos vartojimo tendencijas skirtingos techninės būklės daugiabučiuose namuose, taip pat individualiai konsultuoja pramonės, prekybos ir paslaugų įmones, įstaigas bei kitus savo vartotojus apie svarbiausias energinio taupymo priemones pastatuose.