Pastatų energinio naudingumo sertfikavimas


Pastato energinio naudingumo sertifikavimas - tai teisės aktais reglamentuotas procesas, kurio metu:

  • nustatomas pastato energijos sunaudojimas;
  • įvertinamas pastato energinis naudingumas, priskiriant pastatą vienai iš 9 energinio naudingumo klasių nuo  žemiausios, mažiausiai efektyvios  „G“  iki aukščiausios  „A++“;

  • išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. 

 

Atlikti tokį sertifikavimą ir išduoti pastato energinio naudingumo sertifikatą turi teisę tik atestuoti ekspertai, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

Pastato energinio naudingumo įvertinimas ir sertifikavimas  atliekamas apskaičiuojant šilumos nuostolius per pastato išorines aitvaras (sienas, stogus, perdangas), langus, duris, šiluminius tiltelius, šilumos pritekėjimus iš išorės, vidinius šilumos išsiskyrimus,  energijos suvartojimą elektros energijai, karštam vandeniui, šildymui ir vėdinimui.

Pastatų sertifikavimas suteikia pastatų savininkams ir naudotojams svarbią informaciją apie pastatų energinį efektyvumą, o tai visų pirma reiškia šildymo sąnaudas. Todėl šis procesas sudaro galimybes geriau planuoti įmonės išlaidas, efektyviau panaudoti energiją, o tuo pačiu  - prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo ir efektyvaus energijos resursų naudojimo.

 

Daugiau informacijos rasite:

http://info.registrucentras.lt/node/2643

http://www.pastatu-sertifikavimas.lt/placiau.html

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

Europos parlamento ir tarybos direktyva: 2002/91/EB