Šilumos punkto rekonstrukcija


Įmonei įsirengus automatizuotą šilumos punktą, atsiranda galimybė taupyti šilumos energiją pasirenkant tinkamą šilumos punkto darbo režimą pagal poreikius, t.y. po darbo ar savaitgaliais palaikyti patalpų temperatūrą žemesnę, nei reikalinga darbo metu.