Šilumos punkto rekonstrukcija


Įmonei įsirengus automatizuotą šilumos punktą, atsiranda galimybė taupyti šilumos energiją pasirenkant tinkamą šilumos punkto darbo režimą pagal poreikius, t.y. po darbo ar savaitgaliais palaikyti patalpų temperatūrą žemesnę, nei reikalinga darbo metu.

 • Automatinių šilumos punktų privalumai: 

  • Galimybė sutaupyti šilumos energijos iki 20 %;
  • Vartotojo norimos oro temperatūros palaikymas, priklausomai nuo lauko oro temperatūros svyravimų, reguliuojant šilumnešio temperatūrą; 
  • Automatinis (programinis) patalpų oro temperatūros sumažinimas nakties metu iki vartotojo pageidaujamos temperatūros;
  • Automatinis (programinis) patalpų oro temperatūros sumažinimas iki vartotojo pageidaujamos temperatūros nedarbo dienomis (mokyklose, poliklinikose, administraciniuose pastatuose ir pan.); 
  • Vartotojo norimo šilumos vartojimo režimo užtikrinimas nepriklausomai nuo šilumos tiekėjo temperatūrinio grafiko; 
  • Apsauga nuo šildymo sistemų užšalimo; 
  • Cirkuliacinių siurblių valdymas, technologinis reguliavimo prietaisų įjungimas ne šildymo sezono metu; 
  • Dispečerizavimo ir telemetrijos sistemų diegimo galimybės parametrų nuskaitymui ir valdymui distanciniu būdu.

Daugiau informacijos rasite: http://www.lsta.lt/files/events/2016-04-13%20LRS%20Energetikos%20kom/4%2...