Energijos vartojimo auditai įmonėse


2016 m. lapkritį įsigaliojo Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas, kuriame energijos vartojimo auditai numatyti kaip viena iš priemonių, leisiančių užtikrinti, kad Lietuva iki 2020-ųjų pasieks Europos Sąjungos keliamą tikslą dėl energijos sutaupymo.

Energijos vartojimo auditai yra privalomi atlikti didelėms įmonėms, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai. Tokie auditai turi būti atliekami ne rečiau kaip kas ketveri metai. Jei didelėje įmonėje pirmiau buvo atliktas plačios apimties aplinkosauginis auditas, tai tokiu atveju energijos vartojimo auditas gali būti pateiktas kaip to audito dalis. Šie reikalavimai nėra taikomi, jei didelės įmonės įgyvendino nepriklausomos organizacijos pagal atitinkamus Europos Sąjungos ir tarptautinius standartus sertifikuotą energijos vartojimo arba aplinkos vadybos sistemą ir turima vadybos sistema apima energijos vartojimo auditą.

Pramonės įmonės, smulkios ir vidutinės  įmonės gali gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų  finansinę paramą  įrenginių,  technologinių procesų ir (ar) aplinkosaugos auditams atlikti, diegti aplinkosaugos valdymo sistemas, taikyti ekologinio gaminių projektavimo principus pagal  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos verslo konkurencingumui ar energiniam efektyvumui skirtas programas. 

Ekspertų skaičiavimu, pastatai suvartoja apie 40% galutinės energijos. Teigiama, kad būtent šis sektorius turi didžiausią potencialą taupyti energiją. Tad energijos vartojimo auditas yra viena iš priemonių panaudoti šį potencialą.

Energijos vartojimo auditų metu yra įvertinamas esamas energijos suvartojimo lygis įmonėje bei galimybės jį sumažinti. Jų metu yra nustatomi labiausiai energijos vartojimui imlūs procesai įmonėje bei pasiūlomos ekonomiškai pagrįstos energijos sutaupymo priemonės, kurios leidžia mažinti įmonių išlaidas energijai. Kartu tai prisideda prie mus supančios aplinkos kokybės gerinimo. 

 

Daugiau informacijos rasite:

http://enmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-3/energijos-vartojimo-efektyvumas/...

https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-auditas/