Energijos vartojimo auditai įmonėse


2016 m. lapkritį įsigaliojo Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas, kuriame energijos vartojimo auditai numatyti kaip viena iš priemonių, leisiančių užtikrinti, kad Lietuva iki 2020-ųjų pasieks Europos Sąjungos keliamą tikslą dėl energijos sutaupymo.

Energijos vartojimo auditai yra privalomi atlikti didelėms įmonėms, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai. Pirmą kartą tokių auditų ataskaitas didelės įmonės turėjo pateikti Energetikos ministerijai ne vėliau kaip 2017 m. liepos 1 d. Vėliau tokie auditai turi būti atliekami ne rečiau kaip kas ketveri metai. Jei didelėje įmonėje pirmiau buvo atliktas plačios apimties aplinkosauginis auditas, tai tokiu atveju energijos vartojimo auditas gali būti pateiktas kaip to audito dalis. Šie reikalavimai nėra taikomi, jei didelės įmonės įgyvendino nepriklausomos organizacijos pagal atitinkamus Europos Sąjungos ir tarptautinius standartus sertifikuotą energijos vartojimo arba aplinkos vadybos sistemą ir turima vadybos sistema apima energijos vartojimo auditą.

Pramonės įmonės gali gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų  finansinę paramą dėl įrenginių ir technologinių procesų audito atlikimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA -K-804 „Auditas pramonei LT“  

Energijos vartojimo auditų metu yra įvertinamas esamas energijos suvartojimo lygis įmonėje bei galimybės jį sumažinti. Jų metu yra nustatomi labiausiai energijos vartojimui imlūs procesai įmonėje bei pasiūlomos ekonomiškai pagrįstos energijos sutaupymo priemonės, kurios leidžia mažinti įmonių išlaidas energijai. Kartu tai prisideda prie mus supančios aplinkos kokybės gerinimo. 

 

Daugiau informacijos rasite:

http://enmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-3/energijos-vartojimo-efektyvumas/...

http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/auditas-pr...