Sutartys


Siūlome pasirašyti šilumos vartojimo  (ar) šilumos pirkimo - pardavimo sutartį.

Jei patalpos ar pastatas nuomojami, tuomet sudarome trišalę sutartį tarp šilumos tiekėjo, patalpų (pastato) savininko bei nuomininko. 

Kol nepasirašytos sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas, galioja Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintas Šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas, reglamentuojantis šilimos tiekėjo ir vartotojo tarpusavio santykius, pareigas, teises ir atsakomybę.

Dokumentus sutarčiai sudaryti galite pateikti šiais būdais:

  • elektroniniu paštu
„Druskininkų šiluma“  [email protected]
„Telšių šiluma“  [email protected]
„Kelmės šiluma“  [email protected]
„Telšių šiluma“  [email protected]
„Biržų šiluma“  [email protected]
  • el. aptarnavimo centre, prisijungus prie savo paskyros
  • atvykus į klientų aptarnavimo padalinius.

Jūsų patogumui, kviečiame pasirašyti sutartis elektroniniu parašu!

 

  • Sutarties sudarymui reikalingi dokumentai: 
  • 1. VĮ Registrų centro Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie patalpos /pastato nuosavybę.
  • 2. Įstatai ar kitą dokumentas, patvirtinantis atstovavimo pagrindą.
  • 3. Įgaliojimas (jeigu  sutartį pasirašo įgaliotas asmuo), pasirašytas juridinio asmens vadovo. 
  • 4. Juridinio asmens rekvizitai (įmonės pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas),  kontaktiniai duomenys (korespondencijos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), pastato (patalpų) adresas ir paskirtis. Šią informaciją galite nurodyti ir prašyme sudaryti sutartį.
  • Atvykus į klientų aptarnavimo padalinius, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą  - pasą arba asmens tapatybės kortelę. 

 

Tipinės sutarčių formos

Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis nebuitiniams vartotojams (šiluma tiekiama į dalį pastato)

Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis nebuitiniams vartotojams (šiluma tiekiama į atskirą pastatą)