Socialinė atsakomybė


Socialinė atsakomybė mums – tai kelias, kurį pasirinkome savo vertybėms išreikšti, sprendimams realizuoti ir darniam bei tvariam organizacijos vystymuisi užtikrinti.

Socialiai atsakingo, tvaraus verslo principus taikome mūsų bendrovės veikloje bei siekiame realizuoti socialinį atsakingumą keturiose svarbiausiose srityse: versle, aplinkosaugoje, santykiuose su darbuotojais bei visuomene.

Tikime, kad darnos ir harmonijos siekis vidinėje organizacijos aplinkoje yra gera prielaida ilgalaikei ir subalansuotai gerovei išorinėje aplinkoje kurti. Mūsų organizacijos veiklos įgyvendinimo koncepcija yra paremta etiškos darbdavystės principų pripažinimu bei gerų darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimu, tuo pačiu esame atviri mūsų klientų ir kitų suinteresuotų šalių poreikiams, atsižvelgiame į jų lūkesčius. 
Esame įsitikinę, kad mūsų reikšmingos pastangos didinti energijos gamybos ir tiekimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, padeda mažinti aplinkos taršą ir poveikį klimato kaitai, šilumos ūkio priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro, daro įtaką šalies ekonominiam augimui ir socialinei raidai.

Plėtodami ir įgyvendinami socialiai atsakingo ir tvaraus verslo idėją tikimės, kad visi mūsų tiekėjai, rangovai, subrangovai bei tolimesnė reikšminga tiekimo grandinė savo vykdomoje veikloje taip pat laikysis socialinio atsakingumo principų.

Mes siekiame lygiavertės socialinės partnerystės ir sisteminio bendradarbiavimo su visais bendraminčiais - verslo, visuomenės, valdžios, akademinės bendruomenės atstovais, kurie neabejingi etiškos darbdavystės principų laikymuisi ir žalios energetikos, tvarumo idėjų puoselėjimui bei įgyvendinimui. Įmonės siekiamybes ir tikslus pateikiame Etikos vadove.

Siekdami svarbiausių mūsų vertybių ir nuostatų įtvirtinimo kasdieninėje veikloje, 2014 m. visoje Bendrovėje įdiegėme Integruotą vadybos sistemą (IVS). 

Platesnė informacija apie Bendrovėje veikiančią Integruotą vadybos sistemą:
•    Aplinkosaugos vadyba;
•    Kokybės vadyba.